YOEGZJT3I0

Personlig assistans

Den person som har en funktionsnedsättning som är av sådan vikt att denne inte klarar av att ta hand om sig själv i vardagen har rätt till personlig assistans. Exakt vad personlig assistans innebär skiftar från fall till fall eftersom det är personen i fråga och dess förutsättningar som avgör vad som personen behöver assistans med. Ibland är det en personlig assistent som hjälper till i vardagen och ibland är det flera personliga assistenter. Oavsett mängden assistenter, vad de behöver assistera med och andra detaljer så är syftet och hela poängen med personlig assistans att den funktionsnedsatta personen i behov av personlig assistans ska kunna leva ett värdigt liv, ett självständigt liv i den mån det går och ett liv på dennes egna villkor.

Om du är intresserad att arbeta med personlig assistans kräver det av dig att du är flexibel och medveten om dessa ovan nämnda saker. Det är personen i behov av assistans som själv bestämmer vad den behöver assistans med. Så långt det är möjligt ska personen i fråga kunna leva självständigt, även om saker och ting tar längre tid än det behövs med assistans. Du ska förenklat vara personens förlängda armar och ben i många situationer.

Om du är i behov av personlig assistans kan du ansöka om att få det. Du behöver uppfylla en del kriterier för att ha rätt till assistans, bland annat ska du ha svårt att utföra grundläggande behov under vardagen. Det kan handla om rörelsehinder som gör att du har svårt att hålla dig ren och äta bra. Försäkringskassan eller kommunen är det som kommer att ta hand om och behandla din ansökan, detta beroende på hur pass mycket assistans du behöver. Om du blir nekad assistans men trots detta verkligen behöver personlig assistans kan du överklaga beslutet och få det omprövat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *