Category Archives: Juridik

Barn LVU

Socialtjänsten måste ställa krav när ny LVU-lag missar målet

Tre år och drygt 2000 sidor senare har förslaget till ny LVU-lag presenterats. Trots en rad positiva förslag missar utredningen dessvärre målet. Socialtjänstens roll, objektivitet och kompetens har inte granskats. Föräldrar kommer även i fortsättningen att tvingas till samarbete med en myndighet som både agerar vårdgivare, utredare och åklagare. Nu måste socialtjänsterna själva kräva en förändring.

Under tre år har lagen om vård av unga (LVU) analyserats och utretts. Slutbetänkandet SOU 2015:71 har överlämnats till regeringen med förslag till ny LVU-lag och författningsändringar i syfte att stärka barnets rättigheter. Den mest välkomnade förändringen är att vårdbehov till följd av brister i barnets hemförhållanden måste omprövas var sjätte månad, vilket inte är fallet idag. Utredningen föreslår även andra positiva förändringar, som att tvångsvårdens innehåll ska förtydligas och vårdplaner löpande ska revideras. Rätten till jurist eller advokat utökas samtidigt som kompetenskravet på de offentliga ombuden blir tydligare.

Tyvärr innehåller betänkandet inga förslag för att säkerställa socialtjänstens roll, objektivitet och kompetens. Nya LVU-lagen tillåter, precis som den nuvarande, att socialtjänsten själva agerar vårdgivare, utredare och åklagare. Det är en rättsordning som skapar konflikter mellan socialtjänst, föräldrar och barn. Att lämna den enskilde tjänstepersonen att ena dagen rekommendera sin klient LVU i vårdsyfte, därefter framträda i domstol som motpart till klienten och slutligen förväntas ha konstruktivt samarbete kring fortsatt vård är dålig personalpolitik. Dessutom riskerar LVU-vården att pågå längre än behövligt då positionerna ofta blir låsta och det personliga engagemanget förvandlas till prestige.

Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag och stora befogenheter att ingripa i enskilda medborgares liv. Men lika lite som polisen beslutar om åtal i brottsutredningar ska socialtjänsten utsätta sina medarbetare för att sitta på dubbla stolar vad gäller utredningar och beslut om omhändertaganden. När lagen missar målet hoppas jag att socialtjänsterna runt om i landet själva kommer att kräva en förändring för att bli bättre arbetsgivare, duktigare vårdgivare och för att samhället tjänar på att hjälpa, inte stjälpa, utsatta familjer.

Peter Zeijersborger, Advokatbyrå Zeijersborger & Co, zeijersborger.se

Peter Zeijersborger, Advokat

Advokat Peter Zeijersborger verkar aktivt i debatten kring LVU-lagstiftningen och föreläser regelbundet om familjerätt och tvångslagstiftning.

Advokat i samtal med klient

Detta gör en advokatbyrå

På en advokatbyrå får du hjälp av advokater i olika rättsärenden. En advokatbyrå består av en rörelse som flera advokater bedriver gemensamt, där delägare behöver vara ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Du tar kontakt med byrån för att anlita dem i olika spörsmål.

Vad gör en advokat?

Alla har ju hört talas om att en advokat arbetar med rätt och fel, med lagar och rätt och med att befinna sig i rättssalen. Om din kunskap om advokatyrket sträcker sig så långt som till filmduken så har du antagligen fått fel intryck i både vad en advokat gör för något under arbetstid och vad det innebär att arbeta som advokat – oavsett om denne arbetar på en advokatbyrå eller inte. En advokat står under tillsyn av advokatsamfundet i Sverige, därför kan inte en advokat göra vad som helst. Dessutom finns någonting som heter god advokatsed som alla advokater i princip är tvungna att följa. Detta ger vissa restriktioner. Anlitar du en advokat från en advokatbyrå kommer du få en utbildad jurist som kan hjälpa dig med de problem du hamnat i. I rättssalen får du någon som företräder dig och som talar för din räkning genom alla de rättsliga och krångliga lagar och regler som gäller.

Jurist eller advokat?

Som skrivet tidigare är den advokat du anlitar på en advokatbyrå utbildad jurist och har titeln advokat. Vem som helst för inte kalla sig advokat utan det är Sveriges advokatsamfund som utnämner advokater till dem som de anser vara passande. Givetvis har de en mall för detta som de följer. Du kan alltså vara säker på att du anlitar någon som studerat länge och fått godkänt av Sveriges advokatsamfund när du anlitar en advokat på en advokatbyrå. Jurist kan dock vem som helst kalla sig, med eller utan en studiehistorik. Att anlita någon som kallar sig för jurist kan därför vara förrädiskt eftersom du inte vet hur pass insatt personen i fråga är.

Kontrollera CV

Enklast är därför alltid att gå tillbaka i historien och titta på vad advokaten eller juristen tidigare har gjort i sitt liv. Har denne haft några arbeten innan, har klienten varit nöjd och verkar det som om personen är erkänt duktigt på sina arbeten? Tänk också på att en advokat eller en jurist inte nödvändigtvis är experter på precis allting. De specificerar sig också, och är insatta i olika delar av Sveriges rättslagar. En advokatbyrå har också en historia i sig.

Läs mer om yrket och få svar på många frågor hos advokatbyrå Zeijersborger.