Category Archives: Demokrati

Advokat i samtal med klient

Detta gör en advokatbyrå

På en advokatbyrå får du hjälp av advokater i olika rättsärenden. En advokatbyrå består av en rörelse som flera advokater bedriver gemensamt, där delägare behöver vara ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Du tar kontakt med byrån för att anlita dem i olika spörsmål.

Vad gör en advokat?

Alla har ju hört talas om att en advokat arbetar med rätt och fel, med lagar och rätt och med att befinna sig i rättssalen. Om din kunskap om advokatyrket sträcker sig så långt som till filmduken så har du antagligen fått fel intryck i både vad en advokat gör för något under arbetstid och vad det innebär att arbeta som advokat – oavsett om denne arbetar på en advokatbyrå eller inte. En advokat står under tillsyn av advokatsamfundet i Sverige, därför kan inte en advokat göra vad som helst. Dessutom finns någonting som heter god advokatsed som alla advokater i princip är tvungna att följa. Detta ger vissa restriktioner. Anlitar du en advokat från en advokatbyrå kommer du få en utbildad jurist som kan hjälpa dig med de problem du hamnat i. I rättssalen får du någon som företräder dig och som talar för din räkning genom alla de rättsliga och krångliga lagar och regler som gäller.

Jurist eller advokat?

Som skrivet tidigare är den advokat du anlitar på en advokatbyrå utbildad jurist och har titeln advokat. Vem som helst för inte kalla sig advokat utan det är Sveriges advokatsamfund som utnämner advokater till dem som de anser vara passande. Givetvis har de en mall för detta som de följer. Du kan alltså vara säker på att du anlitar någon som studerat länge och fått godkänt av Sveriges advokatsamfund när du anlitar en advokat på en advokatbyrå. Jurist kan dock vem som helst kalla sig, med eller utan en studiehistorik. Att anlita någon som kallar sig för jurist kan därför vara förrädiskt eftersom du inte vet hur pass insatt personen i fråga är.

Kontrollera CV

Enklast är därför alltid att gå tillbaka i historien och titta på vad advokaten eller juristen tidigare har gjort i sitt liv. Har denne haft några arbeten innan, har klienten varit nöjd och verkar det som om personen är erkänt duktigt på sina arbeten? Tänk också på att en advokat eller en jurist inte nödvändigtvis är experter på precis allting. De specificerar sig också, och är insatta i olika delar av Sveriges rättslagar. En advokatbyrå har också en historia i sig.

Läs mer om yrket och få svar på många frågor hos advokatbyrå Zeijersborger.

Malala och Satyarthi

Malala och Satyarthi fick Nobels fredspris 2014

Nobels fredspris 2014 tilldelades två personer: Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi. Olika generationer, olika kön och från olika länder men med samma mål – att alla barn ska få vara barn.

Nobels fredspris delades ut till dessa två eldsjälar med motiveringen ”för deras arbete mot utnyttjande av barn och unga människor och för alla barns rätt till utbildning”

Malala är den för allmänheten mest kända av dem två. Endast 17 år gammal slår hon rekordet som den yngste att tilldelas Nobels fredspris. Hon har länge kämpat för flickors rättigheter att gå i skolan i sitt hemland Pakistan. Hennes arbete och hon själv blev uppmärksammat i hela världen när hon nästintill mirakulöst överlevde ett mordförsök av talibaner. Med en skottskada i huvudet flögs hon till Birmingham och på plats lyckades hennes liv räddads. Tur var det för efter detta har hon fortsatt sitt arbete på samma sätt och åstadkommit mycket gott i världen.

Satyarthi arbetar för samma goda sak som sin kollega Malala. 60 år gammal har han sett mycket hända i sitt hemland Indien. Han har i många år jobbat för barns rättigheter till skola och emot att barn utnyttjas i arbete. Det har blivit många demonstrationer och många marscher, men arbetet har varit djupare än så. Satyarthi grundade Bachpan Bachao Andolan (Save the Childhood Movement) 1980 som har skyddat 80 0000 barns rättigheter.

Demonstrationer i Hongkong

Demonstrationer i Hongkong

För att förstå demonstrationerna i Hongkong behöver man ha lite koll på Hongkongs historia. Hongkong är inte en del av Kinas fastland, inte heller lika mycket kinesiskt som Peking. 1977 lämnade Storbritannien över suveräniteten över Hongkong till Kina samtidigt som en grundlag skrevs under att Hongkong ska få välja sin egen regeringschef. Detta låter bättre än det är, i själva verket väljs kandidaterna till posten ut av en kommitté helt och fullt lojal med Peking. Detta betyder att enbart kandidater godkända av Peking kan väljas.

Fram till 2000-talet var mycket som det hade utlovats Hongkong. Som enpartistat skulle de få vara självständiga till den del överenskommelsen var. Men sedan började saker och ting förändras. Kinesiska företeelser så som korruption, förminskad yttrandefrihet och andra liknande företeelser började verka i Hongkong. Censur och försiktighet i tidningar har blivit vanligare. Peking har krävt att historieböcker ska formas på ett sätt som framhäver den nationalistiska kinesiska synen mer.

I Peking befinner sig det ledande kommunistpartiet och vet inte hur de ska hantera situationen. Många menar på att paramilitära polisstyrkor mycket enkelt kan skingra demonstranterna. Att ta i med hårdhandskarna är något Kina har god erfarenhet av i historien. Att böja sig för demonstranternas krav skulle visa på en skörhet och bjuda in till framtida demonstrationer vilket man till högsta grad vill undvika.

Demonstranterna i Hongkong demonstrerar för deras rätt att välja regeringschef helt själva, de kräver den nuvarande, och Peking-trogna, regeringschefens avgång, för sina friheter som på senare år blivit mer och mer kränkta och för en mer demokratiskt lagd politik.

Demonstrationerna är i skrivande stund i full gång och utgången är oviss. Tiotusentals människor demonstrerar på Hongkongs gator med paraplyer, vilket har givit demonstrationen dess namn ”The Umbrella Revolution”, Paraply-revolutionen.

Skottland och Storbrittaniens flaggor

Skottland förblir brittiskt

Det har inte bara varit riksdagsval i Sverige den senaste tiden. Skottland har också röstat för självständighet. Landet har varit splittrat i frågan som är ytterst känslig. Alla opinionsundersökningar som gjorts de senaste veckorna har visat nästintill 50/50 på röster ja och nej. Valdeltagandet har varit otroligt högt, närmare 90 %. Det har varit relativt hårda debatter och människor har tagit frågan personligt.

Men nu har det alltså avgjorts. Nej-sidan vann med cirka 55 % vilket betyder att Skottland förblir brittiskt och frågan är om detta kanske var sista chansen för Skottland att bryta sig loss. Medan det råder delade meningar i landet om utgången var god är de flesta ledare i världen glada över resultatet. Allt ifrån Obama till Cameron har vädjat det skotska folket att rösta nej. Många saker hade kunnat påverkas; ekonomin i Europa, Nato-samarbete och framförallt hade ett självständigt Skottland kunnat påverka andra folk att vilja bryta sig loss från sitt land. Katalonien i Spanien är ett sådant exempel.

Nu blev det alltså inte så, utan ingenting har förändrats. Cameron lovar mer makt åt Skottland i brittiska frågor, det är väl det enda. Men i det stora hela är det inget man direkt jublar åt som ja-röstare.

Valet 2014 - Resultat

Valet 2014

Valet 2014

Nu är riksdagsvalet slut och resultatet blev enligt bilden.

Frågan är nu hur fortsättningen blir. Det är mycket oklart hur saker och ting kommer att bli. Kommer Stefan Löfven bli statsminister? Kommer han lyckas skapa en regering? Vilka kommer ingå i den? Kommer Sverigedemokraterna att få mycket mer makt än tidigare? Vad är detta med nyval som det viskas om? Frågorna är många. Svaren ofta otydliga. Vi ska försöka göra saker och ting lite klarare här.

Det som ingen kan ha missat är att Socialdemokraterna (S) tillsammans med Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (VP) vann valet över Alliansen. Inte heller kan man ha missat Sverigedemokraternas (SD) stora ökning. De här partierna var glada medan Alliansen var ledsna.

Det första som hände efter valet var att S:s partiledare Stefan Löfven berättade för alla att MP och S skulle samarbeta och skapa en regering. Han berättade också för VP:s partiledare Jonas Sjöstedt att VP inte kommer att vara med i regeringsbildandet. I och med detta är Alliansen större än MP och S vilket gör att ett regeringsbildande enbart med dem borde vara uteslutet. Det finns dock någonting som kallas ”stödparti”. Det går att förklara enkelt med att partiet i fråga rösta med regeringen i frågor, utan att vara med i själva regeringen. Man kan givetvis då ställa krav för att regeringen ska få ens röst. Frågan är om VP är intresserade av detta. Stefan Löfven manar dock på Centerpartiet (C) och Folkpartiet (FP) om att samarbeta med honom, genom att vara just ett så kallat stödparti. I detta nu har C och FP flera gånger uteslutit ett sådant samarbete.
Alternativen är dock få för Löfven och S. De behöver samarbeta med någon för att kunna ha en fungerande regering. SD har de, precis som alla andra partier i riksdagen, uteslutit samarbete med. SD med sina nästan 13 % kan för övrigt göra stor skada om de så önskar. Och det är här som pratet om nyval, eller extraval som det egentligen heter, kommer fram. Det är nämligen så att något av det första som Löfven ska göra är att presentera en budget. Denna budget ska sedan riksdagen rösta om. Man kan rösta för, mot eller lägga ned sina röster. Det är dock inte enbart S + MP som kommer presentera en budget, utan det kan vilket parti i riksdagen som vill det göra. Alliansen kommer att släppa en budget exempelvis, SD likaså. Man röstar för, mot eller lägger ned sina röster på alla förslag som kommer upp. SD förstår att deras förslag kommer bli nedröstat. Om de sedan väljer att rösta för Alliansens budget kommer den budgeten att ha mer för-röster än budgeten S + MP presenteras. På det viset skapas troligtvis ett nyval.

Det är mycket som är oklart ännu. Och ordet ”ansvar” slängs hej vilt från parti till parti. VP tycker det är oansvarigt av S att utesluta dem ur regeringsbildandet, S uppmanar C och FP att ta ansvar och se bortom blockpolitiken så att SD inte får någon makt, Alliansen tycker Ss + MPs krav på samarbete är oansvarigt eftersom de sagt att samarbete är uteslutet sedan valkampanjen startade och SD tycker att hela riksdagen, alla tidningar i Sverige samt de 87 % som inte rösta på dem är oansvariga.

Hur det blir återstår att se.