Author Archives: Katallaxi

gummidukar från trädet

Gummiduk håller vattnet kvar på rätt plats

Gummi används överallt i vår vardag, i form av gummimattor, gummiprodukter och gummidukar finns materialet i allt möjligt vi använder. Om du stannar upp för en sekund och funderar på hur mycket som är gjort av gummi så kommer du nog att bli förvånad, oavsett om du tycker dig veta om materialets kompetens. Allt ifrån tandborsten till toalettborsten, från utomhusskorna till bildäcken. Gummit finns överallt i vår värld.

Men det är inte bara i våra hus och hem som gummi används, naturligtvis. I industrin används gummi ständigt. I byggbranschen är det ett material som är mycket användbart. Ska du bygga själv kan det vara bra att veta om gummits kapacitet. Om du till exempel ska bygga en damm. Att använda sig av en gummiduk för att hålla kvar vattnet och för att hålla undan annat som kan klättra upp i vattnet från marken är en utmärkt idé. Var dock försiktig så att det inte finns vassa stenar och rötter eller andra föremål som kan skada, riva eller skära sönder din gummiduk. Det kommer att förlora stora delar av sin funktion om det går hål på den. Ett annat exempel där gummidukar används flitigt är vid takläggning. Att lägga en gummiduk under takplattor har länge använts som ett klassiskt tillvägagångssätt för att hålla fukt borta från insidan av taket.

Eftersom gummidukar ofta är relativt tunna och fasta så är de anpassningsbara. De går till exempel att vika på mitten om det skulle behövas ett tjockare lager någonstans. De går att forma runt platser eller föremål som har en udda struktur. Det är också mycket enkelt att skära i gummidukar för att få exakt den storlek som du vill ha. Dessa fördelar, och listan kan göras mycket lång eftersom fördelarna är så många, gör att gummidukar används överallt inom både vardagsliv och arbete.

Förresten, titta gärna på det här klippet på hur man tillverkar gummi.

Barn LVU

Socialtjänsten måste ställa krav när ny LVU-lag missar målet

Tre år och drygt 2000 sidor senare har förslaget till ny LVU-lag presenterats. Trots en rad positiva förslag missar utredningen dessvärre målet. Socialtjänstens roll, objektivitet och kompetens har inte granskats. Föräldrar kommer även i fortsättningen att tvingas till samarbete med en myndighet som både agerar vårdgivare, utredare och åklagare. Nu måste socialtjänsterna själva kräva en förändring.

Under tre år har lagen om vård av unga (LVU) analyserats och utretts. Slutbetänkandet SOU 2015:71 har överlämnats till regeringen med förslag till ny LVU-lag och författningsändringar i syfte att stärka barnets rättigheter. Den mest välkomnade förändringen är att vårdbehov till följd av brister i barnets hemförhållanden måste omprövas var sjätte månad, vilket inte är fallet idag. Utredningen föreslår även andra positiva förändringar, som att tvångsvårdens innehåll ska förtydligas och vårdplaner löpande ska revideras. Rätten till jurist eller advokat utökas samtidigt som kompetenskravet på de offentliga ombuden blir tydligare.

Tyvärr innehåller betänkandet inga förslag för att säkerställa socialtjänstens roll, objektivitet och kompetens. Nya LVU-lagen tillåter, precis som den nuvarande, att socialtjänsten själva agerar vårdgivare, utredare och åklagare. Det är en rättsordning som skapar konflikter mellan socialtjänst, föräldrar och barn. Att lämna den enskilde tjänstepersonen att ena dagen rekommendera sin klient LVU i vårdsyfte, därefter framträda i domstol som motpart till klienten och slutligen förväntas ha konstruktivt samarbete kring fortsatt vård är dålig personalpolitik. Dessutom riskerar LVU-vården att pågå längre än behövligt då positionerna ofta blir låsta och det personliga engagemanget förvandlas till prestige.

Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag och stora befogenheter att ingripa i enskilda medborgares liv. Men lika lite som polisen beslutar om åtal i brottsutredningar ska socialtjänsten utsätta sina medarbetare för att sitta på dubbla stolar vad gäller utredningar och beslut om omhändertaganden. När lagen missar målet hoppas jag att socialtjänsterna runt om i landet själva kommer att kräva en förändring för att bli bättre arbetsgivare, duktigare vårdgivare och för att samhället tjänar på att hjälpa, inte stjälpa, utsatta familjer.

Peter Zeijersborger, Advokatbyrå Zeijersborger & Co, zeijersborger.se

Peter Zeijersborger, Advokat

Advokat Peter Zeijersborger verkar aktivt i debatten kring LVU-lagstiftningen och föreläser regelbundet om familjerätt och tvångslagstiftning.

YOEGZJT3I0

Personlig assistans

Den person som har en funktionsnedsättning som är av sådan vikt att denne inte klarar av att ta hand om sig själv i vardagen har rätt till personlig assistans. Exakt vad personlig assistans innebär skiftar från fall till fall eftersom det är personen i fråga och dess förutsättningar som avgör vad som personen behöver assistans med. Ibland är det en personlig assistent som hjälper till i vardagen och ibland är det flera personliga assistenter. Oavsett mängden assistenter, vad de behöver assistera med och andra detaljer så är syftet och hela poängen med personlig assistans att den funktionsnedsatta personen i behov av personlig assistans ska kunna leva ett värdigt liv, ett självständigt liv i den mån det går och ett liv på dennes egna villkor.

Om du är intresserad att arbeta med personlig assistans kräver det av dig att du är flexibel och medveten om dessa ovan nämnda saker. Det är personen i behov av assistans som själv bestämmer vad den behöver assistans med. Så långt det är möjligt ska personen i fråga kunna leva självständigt, även om saker och ting tar längre tid än det behövs med assistans. Du ska förenklat vara personens förlängda armar och ben i många situationer.

Om du är i behov av personlig assistans kan du ansöka om att få det. Du behöver uppfylla en del kriterier för att ha rätt till assistans, bland annat ska du ha svårt att utföra grundläggande behov under vardagen. Det kan handla om rörelsehinder som gör att du har svårt att hålla dig ren och äta bra. Försäkringskassan eller kommunen är det som kommer att ta hand om och behandla din ansökan, detta beroende på hur pass mycket assistans du behöver. Om du blir nekad assistans men trots detta verkligen behöver personlig assistans kan du överklaga beslutet och få det omprövat.

städning jönköping

Städning i Jönköping är inte direkt roligt

Någonting som jag inte tycker om att göra är städning. Jag lär väl inte vara ensam att tycka illa om städning, varken i Jönköping eller någon annan stans. Städning i Jönköping där jag bor är tyvärr inte enklare än städning i någon annan stad. Man hade ju hoppats att Vättern automatiskt skulle blåsa bort lite smuts och damm. Så blev det inte. Nej men skämt åsido, städning i Jönköping är det tråkigaste jag vet.

Dock är det ett nödvändigt ont. Städning måste ske, hus och lägenheter måste bli rena. Det går helt enkelt inte bo i ett ostädat hem. Vad kan man då göra för att göra hela städprocessen lite roligare? Jag brukar ta på mig ett par hörlurar och sätta igång någon riktigt bra städmusik. Häromdagen var det Miriam Bryant som fick underhålla mig under min städning av lägenheten. För en stund så glömde jag att sysslade med städning i Jönköping och drömde mig istället iväg till första raden på en konsert med Miriam. Det var en härlig stund.

Något som jag också har upplevt gör städningen betydligt enklare är det faktum att man vet att man gör något bra. Man kommer kunna njuta av sitt arbete under en lång tid framöver. Ett städat hem är ett hem som är betydligt roligare att befinna sig i. Ett annat knep jag använt när jag ska städa är att locka sig själv med olika ”priser” och ”belöningar”. Senaste gången jag städade hade jag till exempel lovat mig själv att när jag var klar skulle jag få gå och köpa en pizza på pizzerian.

Det är några av mina tips för att göra den väldigt tråkiga sysslan städning lite roligare. Den kommer nog aldrig bli speciellt rolig, men du kan åtminstone få den att gå lite snabbare.

Kaffeplantage

Därför ska du dricka ekologiskt kaffe

Du bör dricka ekologiskt kaffe. Det vill säga om du dricker kaffe överhuvudtaget, annars behöver du inte börja. Det finns många saker vi köper och förtär som bör vara ekologiskt, helst allting såklart. Det finns dock vissa produkter som är viktigare än andra, vissa produkter som man verkligen behöver köpa av den ekologiska typen. Kaffe är en sådan produkt, men varför?

Mängden

En av anledningarna till att vi behöver börja köpa ekologiskt kaffe är på grund av mängden kaffe vi köper och dricker. Att välja ekologisk physalis är naturligtvis bra, men om du inte äter physalis varje dag kommer detta inte att ha någon större positiv effekt. Sverige dricker mest kaffe i världen efter Finland och om allt det kaffe vi drack vore ekologisk skulle det få en stor effekt. Faktum är att varje svensk kaffedrickare i snitt undviker att 19 kilo bekämpningsmedel hamnar i naturen där det absolut inte bör befinna sig. Det blir många kilon om alla svenskar tar sig i kragen och köper ekologiskt kaffe.

Giftigaste bekämpningsmedlet

För det är just de kemiska bekämpningsmedel man vill undvika när man köper ekologiskt kaffe. På kaffeplantager används ofta dessa otroligt starka och giftiga medel. De är ett av det farligaste bekämpningsmedel som finns och det är sedan länge förbjudet i både USA och i EU. Men på kaffeplantage i länder utanför EU och USA används det flitigt för att skapa så mycket kaffe som möjligt. Att frakta hit de kaffebönor som kommer ifrån plantage där detta bekämpningsmedel används är inte olagligt, visst är det konstigt? 70 % av alla kaffeplantage använder dessa medel. Köp ekologiskt kaffe från de 30 % som inte gör det och de kommer att växa.

Arbetarna tar smällen

Ännu mer orättvist blir det när man ser på vilka som tar skada av detta bekämpningsmedel. Eftersom kaffebönor är skyddade av ett skal blir det här som giftet sätter sig. De kaffebönor som du har hemma har alltså inte något gift på sig. Istället får de som plockar bönorna och de som skalar bönorna giftet på sig. Varje år dör många människor av detta, och många fler blir skadade.

Enkelt val

Valet är faktiskt oerhört enkelt. Om du tar in alla parametrar och funderar över om det är värt att byta till ekologiskt kaffe eller fortsätta köpa bekämpningsmedel-kaffe så tror jag att du väljer det förra. Det är inte så mycket dyrare, faktum är att det senare är för billigt. Någon får alltid lida. Köp ekologiskt kaffe, det är du värd och det är alla värda.